Senders

SECCIÓ DE SENDERS

Activitats 2023

DATA LLOC
22 GN
Comarques: Vallès Oriental
19 FB
Comarques: El Moianès
19 MÇ
Comarques: Baix Empordà
16 AB
Montserrat. Sortida conjunta amb secció de Muntanya
21 MG
100 CIMS
18 JN
Comarques: El Priorat
22-23 JL
Comarques: El Ripollès
17 ST
100 CIMS. Comarca de la Selva
08 OC
Montgrony. Conjunta amb secció Muntanya
19 NV
100 CIMS
17 DS
La excursió del dinar de Nadal

Normativa

Excursió per senders o camins degudament senyalitzats de forma permanent o ocasional, amb pendents baixos o moderats que no requereixin cap medi artificial per progressar. El transport serà col·lectiu i transportarà als caminadors a l’inici de l’excursió i els recollirà al finalitzar la mateixa. Es recomana l’ús de calçat amb bon dibuix a les soles, preferiblement botes.

El menjar serà de motxilla i cal preveure també una quantitat suficient d’aigua.

Es preveurà un responsable equipat amb aparell de comunicació al davant i un al final que vetllaran pel correcte desenvolupament de la caminada. En funció del nombre de participants i del recorregut se’n preveurà també algun voluntari entre mig, també amb aparell de comunicació.

El preu fixat a cada excursió només correspon a l’import del viatge i al corresponent a l’assegurança d’accidents individual per als no federats. El viatge és cobert per l’assegurança pròpia del medi de transport i el club n’aporta una que cobreix danys a tercers.

Els recorreguts seran d’uns 15-20 km i dependran de les observacions de la sortida prèvia. Normalment es farà també una variant curta de la sortida.