Senders

SECCIÓ DE SENDERS

Activitats 2023

DATA LLOC
22 GN
Comarques: Vallès Oriental
19 FB
Comarques: El Moianès
19 MÇ
Comarques: Baix Empordà
16 AB
Montserrat. Sortida conjunta amb secció de Muntanya
21 MG
100 CIMS
18 JN
Comarques: El Priorat
22-23 JL
Comarques: El Ripollès
22 ST
100 CIMS
08 OC
Montgrony. Conjunta amb secció Muntanya
19 NV
100 CIMS
17 DS
La excursió del dinar de Nadal

Normativa

Excursió per senders o camins degudament senyalitzats de forma permanent o ocasional, amb pendents baixos o moderats que no requereixin cap medi artificial per progressar. El transport serà col·lectiu i transportarà als caminadors a l’inici de l’excursió i els recollirà al finalitzar la mateixa. Es recomana l’ús de calçat amb bon dibuix a les soles, preferiblement botes.

El menjar serà de motxilla i cal preveure també una quantitat suficient d’aigua.

Es preveurà un responsable equipat amb aparell de comunicació al davant i un al final que vetllaran pel correcte desenvolupament de la caminada. En funció del nombre de participants i del recorregut se’n preveurà també algun voluntari entre mig, també amb aparell de comunicació.

El preu fixat a cada excursió només correspon a l’import del viatge i al corresponent a l’assegurança d’accidents individual per als no federats. El viatge és cobert per l’assegurança pròpia del medi de transport i el club n’aporta una que cobreix danys a tercers.

Els recorreguts seran d’uns 15-20 km i dependran de les observacions de la sortida prèvia. Normalment es farà també una variant curta de la sortida.