Preus

Preus i inscripcions

Trail 7/7/24 a 30/9/24 1/10/24 a 20/10/24
Marató
43,00€
48,00€
Mitja marató
38,00€
43,00€

Sortida

  • En coI·Iaboració amb ChampionChip s’ofereix Ia possibilitat de compra del xip a 4,00€. No hi haurà xips de lloguer.
  • NOTA: Preu especial per a socis de la Unió Excursionista de Catalunya (UEC): 50% de DESCOMPTE. Hauran de fer la inscripció al nostre local mostrant el carnet de soci.
  • La inscripció restarà oberta des del dia 7/7/24 fins el 20/10/24 a les 23:59 hores, o bé fins haver assolit els 500 participants inscrits entre ambdues proves.
  • Si queden inscripcions disponibles, eIs dies 21, 22 i 23 d’octubre  es podran rebre inscripcions amb un recàrrec de 5€ per dorsaI.
  • Un cop realitzada la inscripció no es farà cap devolució de l’import abonat.