MaTerial

Disposem de material de préstec pels socis: grampons, pals, piolets i tendes. Actualment també disposem d’equips d’ARVA, pala i sonda, i hem modernitzat el material de préstec.

Les seccions disposen de material específic: cordes estàtiques, cordinos, radiotelèfons, cascs, etc. per desenvolupar les activitats pròpies.