Rocodrom

En el local disposem de rocòdrom per la pràctica de “bulder”. Són 15 metres de rocòdrom compost de 9 plafons amb diferents graus d’inclinació i amb matalassos de seguretat.

Està equipat amb gran varietat de preses, volums, columnes i una taula de traccions multi presa, així com reunions i assegurançes per fer pràctiques d’escalada.

El bulder està marcat amb diferebts circuits de diverses dificultats.