Reglament

Reglament

1. Ambdues proves són obertes a totes les persones majors de divuit anys o a partir de setze prèvia presentació de la corresponent autorització del pare/mare o tutor legal.

2. Per participar caldrà fer la inscripció per internet, omplint les dades sol·licitades per l’Organització en la fitxa d’inscripció que trobareu al web https://uechorta.net/marato i fent el pagament amb targeta. Samarreta Edició 2024

3. La distància aproximada del recorregut és de: 
– Trail Marató:42,195 km
– Trail Mitja Marató: 21,097 km

4. Horari de sortida:
– Trail Marató: 08:00 hores
– Trail Mitja Marató: 09:00 hores

5. Els temps màxims per a completar el recorregut són 8 hores pel Trail Marató i 5 hores 30 minuts pel Trail Mitja Marató.
– Els participants hauran d’haver passat pels diferents Punts de Control (catifa xip) del recorregut al qual s’opti, essent motiu de desqualificació la manca de pas per algun d’aquests controls.
-Per garantir un cronometratge correcte, el xip ha d’anar col·locat a la sabata del participant (cordons o tancament adhesiu de velcro) o com a màxim a 30 cm del terra.
– S’instal.laran dos controls aleatoris no informats en la documentació de la prova.
– El pas per un control fora de l’horari de tancament, suposarà la desqualificació automàtica. El corredor/caminador no podrà continuar realitzant la prova.

6.  En cas d’haver d’abandonar l’itinerari pel motiu que sigui, cal avisar l’organització al control més proper o al telèfon indicat al dorsal.

7. El mal temps no serà obstacle per a la celebració de les proves. L’organització pot modificar l’itinerari o suspendre’l si les circumstàncies així ho aconsellen.

8. Cal que els participants estiguin degudament entrenats per realitzar aquestes proves. Ells mateixos seran els únics responsables del seu estat de forma així com dels problemes mèdics que se’n puguin derivar.
Els serveis mèdics estan autoritzats a retirar qualsevol participant per raons mèdiques.

9. L’organització de la cursa compta amb la col·laboració dels Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana per protegir els encreuaments de carretera. A causa de la impossibilitat de tancar la totalitat dels recorreguts al trànsit de cotxes, bicicletes, etc. els participants hauran de tenir en compte aquesta circumstància i vetllar per la pròpia seguretat.

10. L’organització no es fa responsable dels danys que puguin causar els participants a d’altres corredors, a ells mateixos o a terceres persones.

11. L’organització no es fa responsable dels objectes que es perdin, exceptuant-ne els deixats al servei de guardaroba de l’organització.

12. Es respectaran totes les normes que l’organització estableixi, especialment pel que fa als controls, avituallaments, tractament de deixalles i els criteris que es fixin per contribuir a la conservació de la natura en especial no llençar cap residu a la natura i utilitzar els espais habilitats per l’organització.

13. A més de la senyalització permanent que facilita el Consorci del Parc de Collserola, de plaques metàl·liques verdes amb fletxes com aquestes, el recorregut es senyalitza el dia de la prova amb indicadors provisionals.

14. Tots els participants en aquestes proves gaudeixen d’una Assegurança d’Accidents d’acord amb la legislació vigent.  

15.Cal realitzar el recorregut en la direcció indicada passant tots els controls en l’ordre establert. L’ Equip Escombra vetllarà pel compliment dels horaris de tancament de cada control.

16. Preus i inscripcions:  Ho trobareu disponible a la pàgina https://uechorta.net/preus-marato/
Un cop realitzada la inscripció no es farà cap devolució de l’import abonat.

17.  Recollida de dorsals. La informació es troba disponible a:  https://uechorta.net/recollida-dorsals-marato/

18. Canvis:
– Les incidències degudes als canvis de prova o bé d’alguna altra dada diferent de les especificades al full d’inscripció tindran un cost d’administració afegit de 5€. Aquests canvis només es podran realitzar personalment el divendres anterior a la data de la cursa a les nostres oficines de 17:00 a 21:00 hores.
– Després d’aquest dia, no es realitzaran més canvis amb motiu de la gestió de la cobertura d’assegurança dels participants.
– En cas d’un canvi de corredor, s’haurà de presentar el DNI o fotocòpia de la persona que es dóna de baixa amb la corresponent autorització per fer el canvi.
– En cas de canvi de prova de Mitja Marató a Marató, s’haurà d’abonar la diferència de preu. Si es canvia de Marató a Mitja Marató no es retornarà la diferència de preu.
– L’organització no tornarà l’import d’inscripció per causa de lesió i /o malaltia anterior, posterior o durant la prova ni per qualsevol motiu aliè a la mateixa. En cap cas es realitzaran devolucions de l’import de la inscripció, ni es podrà guardar la plaça per properes edicions.

19. La inscripció i els controls de temps seran realitzats per Championchip.

20. Classificacions i entrega de trofeus:
– S’estableixen dues categories per participar: generaI, i senior (majors de 50 anys).
– Horari entrega de trofeus: A les 12:00 hores s’entregaran els trofeus de la mitja marató i a les 13:00 els de la Marató. En ambdòs casos  per a cadascuna de les categories establertes.
– La classificació amb temps estarà disponible al web https://www.championchip.cat a partir de l’endemà de la realització de la prova.

Categories Marato
– No es donaran dos premis a la mateixa persona.
– Si un premiat en categoria absoluta és de categoria sènior, els trofeus sènior passaran als següents classificat.
– Tots els participants que finalitzin la prova en el temps establert rebran una medalla que ho acredita.

21. Drets d’imatge: El sol fet d’inscriure’s a la Marató o Mitja Marató Parc de Collserola, autoritza expressament l’organització i els seus patrocinadors a utilitzar gratuïtament les imatges fixes i/o en moviment, de les persones participants. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic, així com en materials de promoció o publicitari, produits sempre dins l’àmbit de promoció de la prova.

22. Tractament de dades: Els participants donen consentiment exprés al tractament de les seves dades per a la finalitat pròpia de l’esdeveniment esportiu i autoritzen a l’organització a publicar-les en el llistat d’inscrits i en el llistat de resultats de la cursa. El sol fet d’inscriure’s a la cursa dona dret a l’organització a publicar les dades dels corredors, podent fer-los públics tant a la web de l’organització com a les diferents xarxes socials.

23. Acceptació de les condicions: El fet d’inscriure’s significa acceptar aquest reglament; Tot allò que quedi fora d’ell romandrà sota la decisió de l’organització.