Recollida Dorsals

Recollida Dorsals

EI dorsaI i bossa deI corredor, es podran recoIIir:

  • Del 22 al 24 d’octubre a la botiga d’esports de muntanya EQUIPA’T. Situada al Carrer Vèlia, 63 de Barcelona (metro L1, Estació  Fabra i Puig . Rodalíes RENFE, Estació Barcelona-Fabra i Puig, Estació d’Autobusos de Fabra i Puig i Bus TMB, 11, 34, 122, 134, 138, H6 i V29) de 17:00 a 19:30 hores.
  • El dia 25 d’octubre de 17:00 a 20:30 hores i el 26 d´octubre de 10:00 a 13:00 hores a la seu de la nostra entitat ubicada al Carrer Pintor Mir, 16 baixos de Barcelona (Metro L5, Estacions de Vilapicina o Horta i Bus TMB 19, 87, H2, V23 i V25)
  • EL DIA DE LES PROVES NO S’ENTREGARAN DORSALS, excepte els dels corredors residents fora de la comarca del Barcelonès*  eIs quaIs hauran de fer Ia soI·Iicitud de recoIIida deI dorsaI eI dia de Ia sortida, enviant un correu eIectrònic a marato@uechorta.cat abans del dia 25/10/2024 a les 22:00 hores. Trofeus 2023
  • Les persones inscrites entre els dies 21 i 23 d’octubre, hauran de recollir el dorsal el dissabte dia 26 d’octubre de 10:00 a 13:00 hores a la seu de la nostra entitat ubicada al Carrer Pintor Mir, 16 baixos de Barcelona (Metro L5, Estacions de Vilapicina o Horta i Bus TMB 19, 87, H2, V23 i V25)
  • Per a recoIIir eI dorsaI caIdrà presentar eI justificant d’inscripció o eI DNI.
  • Per recoIIir eI dorsaI d’aItres participants, s’haurà de presentar eI seu justificant o fotocòpia deI seu DNI, com a autorització de Ia recollida.
  • Totes les persones inscrites abans del primer d’octubre indicaran en el formulari d’inscripció la talla desitjada de  samarreta  que rebran a la bossa del participant juntament amb el dorsal i altres obsequis. A partir del primer d’octubre, l’Organització no pot garantir la talla degut a que la comanda i fabricació de samarretes es realitza amb antelació al tancament de les inscripcions.

* El Barcelonès inclou les poblacions de Barcelona, Badalona, Sant Adrià el Besòs, Hospitalet del Llobregat i Santa Coloma de Gramenet.